Związek Budowy Małych Osiedli w Barczewie

Sygnatura
42/1560/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

I Sprawy ogólne, zarządzenia. Zarządzenia władz państwowych, akta rady nadzorczej, pisma okólne i korespondencja z magistratem barczewskim. II Sprawy własności działek budowlanych. Akta dotyczące kupna działek budowlanych i ich wydzierżawiania, sprzedaż domów, akta hipoteczne. III Sprawy czynszów i ubezpieczenia przeciwpożarowego. Sprawy płatności czynszów, ich odraczanie i umożenia, umowy czynszowe, akta ubezpieczenia przeciwpożarowego. IV Sprawy budowlane. Akta dotyczące budowy dwóch grup domów, domu dla optantów oraz dla personelu więziennego i żandarmów, budynków sześcio- i ośmiorodzinnych. V Rachunkowość i księgowość. Obliczanie zysków i strat, sporządzanie bilansu, obliczanie stanu kasy i kont, obliczanie kosztów i dochodów, alfabetyczny spis osób płacących czynsze. VI Kontrola finansowa związku. Sprawozdania i protokoły, kontroli rachunków, dochodów i wydatków wykonane przez Związek Wschodnioniemieckich Przedsięwzięć Mieszkaniowych.

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1918-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kleinsiedlungsgesellschaft Wartenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

39

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

39

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

korekta nazwy obcojęzycznej zespołu, korekta daty końcowej