Komisja Specjalna do Regulacji Stosunków Własnościowych Chłopów i Ziemian w Lidzbarku Warmińskim

Sygnatura
42/1948/0
Daty skrajne
1844-1853
Liczba serii
1
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta (w tym 10 planów geodezyjnych z 1847 r.) separacji gruntów mieszkańców przedmieścia Mrągowa i tutejszej parafii przeprowadzonej przez Komisję Specjalną w Lidzbarku Warmińskim 1844-1853 sygn. 1

Dzieje twórcy:

Komisje specjalne były pierwszą instancją na drodze załatwiania spraw likwidacyjnych. Pod nadzorem komisji generalnej prowadziły one sprawy do ich zakończenia. Komisje specjalne zarówno likwidacyjne jak i separacyjne miały samodzielność w rozstrzyganiu spraw. Odegrały bardzo ważną rolę w procesie likwidacji feudalizmu i regulacji stosunków własnościowych na wsi w państwie pruskim w XIX w.

Daty skrajne:

1844-1853

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1844-1853.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Spezialkomission Heilsberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak