Cechy miasta Lidzbark Warmiński

Sygnatura
42/2135/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta cechu rymarzy: rejestr oraz księga protokołów zarządu cechu, 1742-1862 sygn. 1 Akta cechu krawców: rejestr zapisu uczniów na naukę zawodu oraz rejestr ich wypisywania, 1777-1857 sygn. 2 Akta cechu stolarzy: akt urodzenia, dyplom czeladniczy, 1800, 1803 sygn. 3-4

Dzieje twórcy:

Cechy były to związki zrzeszające rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów. Do głównych zadań cechu należało wykształcenie uczniów i czeladników na przyszłych mistrzów cechowych, obrona interesów członków cechu przed konkurencją ze strony rzemieślników niezrzeszonych w cechu, a także przed majstrami innej specjalności. Rzemieślnicy danego miasta lub okręgu zrzeszeni w cechu, samodzielnie wybierali zgodnie z ustalonymi przepisami swych przedstawicieli. Większość cechów miała statuty-pisemne postanowienia o prawach i obowiązkach członków. W Lidzbarku Warmińskim działały cechy: rymarzy i krawców w XVIII i XIX wieku, stolarzy na początku XIX wieku.

Daty skrajne:

1742-1862

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1742-1862.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Innungen in Heilsberg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

4

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak