Akta stanu cywilnego gminy Gozdowo

Sygnatura
50/379/0
Daty skrajne
[1705] 1808-1825
Liczba serii
0
Liczba skanów
679

Zawartość:

1. Akta urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z l. 1808-1825 (sygn. od 1 do 18); 2. Sumariusz ogólny metryk za l. 1705-1808 (sygn. 19); 3. Aneksy do aktów małżeństw z l. 1808-1816, 1820-1825 (sygn. od 20 do 24).

Dzieje twórcy:

Świecka rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów wprowadzona została w Księstwie Warszawskim z dn. 01.05.1808 r. na podstawie art. 69 ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. Organizację, zakres i sposób działałania powstałych wówczas świeckich urzędów stanu cywilnego regulowały przepisy Kodeksu Napoleona, a prowadzenie ich powierzono tymczasowo proboszczom parafii rzymskokatolickich. W 1825 r. na podstawie Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego nastąpiło rozgraniczenie akt poszczególnych wyznań. [Na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. A. Stogowska, Płock 1970]

Daty skrajne:

[1705] 1808-1825

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1705-1808, 1808-1825.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 24 j.a.

zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach: 1-18 (mikrofilmy nr: 314922-314939)