Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czarnej Białostockiej powiat Białystok

Sygnatura
4/171/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły sesji MRN 1955-1972, sygn. 1-18; Komisje MRN 1955-1972, sygn. 19-22, 24-29; Komisja Gospodarki Drogowej GRN, 1951-1957, sygn. 23; Protokoły posiedzeń Prezydium MRN 1955-1972, sygn. 30-44; Ankiety radnych MRN 1967, sygn. 45; Wybory do rad narodowych, 1969, sygn. 46-47; Protokoły spotkań radnych z wyborcami, 1966, 1969, 1970, sygn. 48; Protokoły zebrań mieszkańców miasta, 1969-1971, sygn.49, 51, 54 Protokoły zebrań aktywu miejskiego, 1967- 1971, sygn.50; Protokoły posiedzeń i programy Miejskiego Komitetu FJN, 1965-1966, sygn. 52; Protokoły narad rolników oraz pracowników Biura Miejskiego i Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, 1969-1971, sygn. 53, 55; Kontrola zewnętrzna, 1957- 1972, sygn. 56-60; Budżet gromady, 1954, sygn. 61 Budżet osiedla, 1955-1961, sygn. 62-67; Budżet miasta, 1962- 1971, sygn. 68-77; Plany gospodarcze, 191960-1971, sygn. 78-79; Statystyka. Spis ludności. Formularze spisowe, 1964-1967, sygn. 80-81; Realizacja uchwał IX Plenum KC PZPR, 1970, sygn. 82.

Dzieje twórcy:

Czarna Białostocka nosiła nazwę Czarna Wieś- Stacja. Należała ona do gminy o nazwie Czarna Wieś. W grudniu 1954r. z gminy tej wyodrębniono gromadę pod nazwą Czarna Wieś- Stacja, która z czasem zmieniła swój status od wsi do osiedla, a w momencie jego likwidacji w skali kraju uzyskała status miasta. Miejskie rady narodowe funkcjonowały w oparciu o Ustawy Krajowej Rady Narodowej. W 1950 r. w myśl Ustawy zostały rozwiązane dotychczasowe prezydia MRN. Na ich miejsce powstały nowe w innym składzie osobowym, jako kolektywne organy wykonawcze miejskich rad narodowych. Prezydium MRN funkcjonowało pod kierownictwem przewodniczącego. Prezydium MRN spełniało następujące funkcje: organizatorskie w stosunku do sesji MRN, organizatorskie i koordynujące w stosunku do działalności komisji MRN, zwierzchnie w stosunku do biura do Biura Prezydium MRN zatrudniającego pracowników. Ustawa Sejmowa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z listopada 1973r. wprowadziły istotne zmiany w kompetencjach prezydiów MRN. Nastąpiło wyodrębnienie się Biura MRN. Powstała instytucja Urząd Miasta, która była organem wykonawczym prezydenta lub naczelnika miasta.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

81

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

81

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 81