Bank Gospodarstwa Spółdzielczego Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Sygnatura
4/341/0
Daty skrajne
[1945] 1946-1949
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy organizacyjno-personalne, lata 1947 – 1949, sygn. 1-3, Bilanse i sprawozdania, lata 1947 – 1949, sygn. 4-9, Akta kredytowe – zawierają m.in. dokumentację dot. stanu gospodarczo-finansowego instytucji, lata 1946 – 1949, sygn. 10-22, Bilanse i sprawozdania, lata 1945 – 1949, sygn. 23-26.

Dzieje twórcy:

Bank Gospodarstwa Spółdzielczego rozpoczął działalność na podstawie dekretu z dn. 24 kwietnia 1946 r. z połączenia Centralnej Kasy Spółek Rolniczych z Bankiem „Społem”. BGS był centralną instytucją kredytową spółdzielczości miejskiej i wiejskiej. Dekret z dn. 25 października 1948 r. o reformie bankowej postawił Bank Gospodarstwa Spółdzielczego w stan likwidacji. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Skarbu z dn. 11 lutego 1949 r. agendy Banku zostały przekazane Państwowemu Bankowi Rolnemu oraz Bankowi Związku Spółek Zarobkowych S.A. Likwidacja BGS, Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku została zakończona w połowie 1949 r.

Daty skrajne:

[1945] 1946-1949

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1945, 1946-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak