Szpital Okręgowy w Białymstoku

Sygnatura
4/351/0
Daty skrajne
1910-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Księgi rachunkowe, korespondencja w sprawach gospodarczych, księga ruchu chorych, zaopatrzenie szpitala w żywność 1910-1915, sygn. 1-14.

Dzieje twórcy:

Na terenie miasta Białegostoku na początku XIX w istniały dwa szpitale, żydowski i szpital Sióstr Miłosierdzia, który zlikwidowano. W 1852r. z inicjatywy mieszkańców miasta otwarto przy ulicy Lipowej 47 trzydziesto łóżkowy Szpital Okręgowy. Zarząd placówki należał do rady, w której skład wchodzili: marszałek szlachty, jako przewodniczący oraz członkowie: powiatowy naczelnik wojskowy, policmajster, głowa miejski, lekarz miejski a zarazem lekarz szpitala okręgowego. Kancelarię rady prowadził nadzorca szpitala. W placówce zatrudnionych było też dwóch felczerów. Szpital Okręgowy w 1912r. przyjął 669 chorych. Władzą zwierzchnią instytucji szpitalnych był Grodzieński Urząd Opieki Społecznej. Zatwierdzał on budżety szpitali, decydował o wydatkach, sprawach gospodarczych, sprawował nadzór ogólny nad funkcjonującymi w guberni placówkami. Niezależnie od szpitali na terenie Białegostoku działały organizacje i towarzystwa medyczne. W 1903r. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia przy Komitecie Towarzystwa Czerwonego Krzyża otworzyły lecznicę i ambulatorium. Placówka ta spełniała ważną rolę leczniczą.

Daty skrajne:

1910-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1910-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskaja Okružnaja Lečebnica

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

14

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

14

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak