Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czyżach

Sygnatura
4/537/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
2546

Zawartość:

akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1843-1857, 1859-1863, 1888-1913; sygn. 1-22

Dzieje twórcy:

Cerkiew w Czyżach istniała już w XVI wieku. Potwierdzeniem tego faktu są zachowane funduszowe listy królewskie Henryka Walezego z 1573r., Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1670r., Jana Sobieskiego z 1676 roku. Świątynia z uwagi na to, że miała niegdyś bogatych fundatorów: władców i miejscowych strzelców, była jedną z najpiękniejszych i najlepiej wyposażonych cerkwi w ziemi bielskiej. Wizyta czyżewskiej cerkwi, z 1775r. Podaje, że ówczesną parafię zamieszkiwało 2173 osoby. W 1875r. Parafia Czyże i parafialna cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia N.M.P. wchodziły w skład kleszczelowskiego dekanatu. W 1898r. z obszaru parafii Czyże utworzono parafię Kuraszewo. W okresie międzywojennym Czyże otrzymały status parafii etatowej włączając byłą parafię Kuraszewo i częściowo Pasynki. Ks. Grzegorz Sosna, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie; (część demograficzna: chrzty, śluby i zgony) Czyże, „Wiadomości polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego”, nr. 3, Warszawa 1981, s. 77-81.

Daty skrajne:

1843-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1843-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

22

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 22

mikrofilmy: C.461-C.472; Zdigitalizowano jednostki archiwalne o sygn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.