Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Zaleszanach powiat Hajnówka

Sygnatura
4/621/0
Daty skrajne
1953-1957
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta organizacyjne, lata 1953 – 1956, sygn. 1, Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów, lata 1953 – 1956, sygn. 2, Księga inwentarzowa, lata 1953 – 1956, sygn. 3, Księga rozliczeń z pracującymi i ewidencji dniówek obrachunkowych, lata 1953 – 1956, sygn. 4-5, Książki ewidencji i dochodów w naturze i ich podział, lata 1953 – 1957, sygn. 6-8, Księga funduszów, lata 1953 – 1956, sygn. 9.

Dzieje twórcy:

Podstawą prawną rozwoju spółdzielczości produkcyjnej w Polsce były, poza przepisami art. 10 Konstytucji PRL, statuty czterech typów spółdzielni – Zrzeszenia Uprawy Ziemi, Rolniczego Zrzeszenia Spółdz., Rolniczej Spółdzielni Wytwórczej i Rolniczego Zespołu Spółdzielczego. W latach 1949 – 1952 spółdzielnie produkcyjne były podporządkowane na szczeblu powiatu i województwa związkom rolniczej spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”. W roku 1952 utworzono przy wydziale rolnictwa i leśnictwa oddziały spółdzielczości produkcyjnej, którym podporządkowano sprawy rachunkowe i organizacyjne spółdzielni, należące poprzednio do PZGS i WZGS. W wyniku uchwał podjętych na II Zjeździe Spółdzielczości Produkcyjnej, który odbył się w maju 1956 r., podjęto decyzję powołania z wyboru terenowych organów samorządu spółdzielczości – pow. i woj. Związków Spółdzielczości Produkcyjnej. Wprowadzono ją w życie pod koniec 1956 r. i w pierwszej połowie 1957 r. Jedną ze spółdzielni 4-go typu pow. Hajnówka był Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Zaleszanach.

Daty skrajne:

1953-1957

Klasyfikacja:

spółdzielczość

Nazwa twórcy:

Daty:

1953-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

9

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak