Komitet Zarządzający Powiatu Białostockiego

Sygnatura
4/729/0
Daty skrajne
1913-1916
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Korespondencja dotycząca zaopatrzenia wojsk w drzewo 1914-1916, sygn. 1. Korespondencja dotycząca finansów stacji pocztowych, zarządzenia, umowy dzierżawy stacji pocztowych oraz inwentarz stacji 1914, sygn. 2. Korespondencja w sprawie podwód, stanu dróg i mostów, ewakuacji Stadniny Wileńskiej itp. 1913-1915, sygn. 3-4. Korespondencja dotycząca spraw niedostarczenia podwód i rozdzielników przez naczelników pocztowych stacji 1914-1915, sygn. 5. Korespondencja dotycząca budowy umocnień wojennych. Spisy i zapotrzebowania na robotników podwody do budowy fortyfikacji. Podania o zwolnienia z prac fortyfikacyjnych. Imienne listy uciekinierów z robót 1915, sygn. 6

Dzieje twórcy:

Komitet Zarządzający Powiatu Białostockiego zajmował się zakwaterowaniem wojsk w miejscowościach, które nie posiadały koszar, dokonywał najmu pomieszczeń lub też przekazywał pełne wpływy z podatków kwaterunkowych do dyspozycji miejscowych władz, czuwał nad stanem drogownictwa. Podobne komitety funkcjonowały we wszystkich powiatach guberni grodzieńskiej. Na czele komitetów powiatowych stali isprawnicy, a w skład komitetów wchodzili: naczelnik wojskowy, inspektor podatkowy, naczelnik miasta oraz naczelnicy gmin na terenach objętych ich właściwościami. Na szczeblu guberni funkcjonowały komitety gubernialne na czele z gubernatorem. W 1915r. urząd ewakuowany został w głąb Rosji.

Daty skrajne:

1913-1916

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1913-1916.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Bělostokskij Uězdnyj Rasporjaditel'nyj Komitet

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak