Akta starszych strażników powiatu łomżyńskiego

Sygnatura
5/11/0
Daty skrajne
1869-1893
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

W skład zbioru wchodzą akta: Starszego Strażnika Powiatu Łomżyńskiego 1881 – 1893 – 5 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Piątnickiego 1886 – 1892 – 7 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Puchalskiego 1877 – 1892 – 4 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Śniadowskiego 1869 – 1878 – 4 j.a.; Starszego Strażnika Rewiru Wiźnieńskiego 1869 – 1891 – 8 j.a.

Dzieje twórcy:

Ustawa z dnia 19/31 grudnia 1866 roku o straży ziemskiej wprowadzała reformę w urządzaniu średnich i niższych organów policyjnych na obszarze Królestwa Polskiego. Straż Ziemska pod względem zależności dyscyplinarnej podlegała Kancelarii Gubernatora zaś pod względem ekonomicznym wydziałowi wojskowo-policyjnemu Rządu Gubernialnego. Na terenie powiatu nad strażą ziemską czuwał naczelnik powiatu , dowodził nią jego pomocnik tzw. naczelnik straży ziemskiej. Miasta gubernialne mocą ukazu z 1866 roku podporządkowano bezpośrednio władzy urzędów gubernialnych tworząc w nich osobnych policmajstrów. Straż ziemska jako policja wykonawcza mogła ingerować w sprawy administracji wyłącznie na wezwanie stosownych władz. Uprawnienia wykonywane przez policmajstrów obejmowały czynności policyjne znajdujące się uprzednio w gestii magistratów, a także sprawy nadzoru nad strażą ziemską. Plicmajster był równocześnie p.o. naczelnika straży ziemskiej.

Daty skrajne:

1869-1893

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1869-1893.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

28

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

28

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak