Księgi grodzkie różańskie

Sygnatura
1/37/0
Liczba serii
12
Liczba skanów
36228

Zawartość:

Wpisy zeznań dokonywanych przez strony w sprawach tzw. niespornych i spornych, wpisy wyroków wydawanych przez sądy w sprawach należących do ich kompetencji, wpisy (oblaty) dokumentów królów i książąt polskich wydawanych dla miast, instytucji wyznaniowych i osób prywatnych, dokumentów związanych z parlamentaryzmem staropolskim (instrukcje poselskie, lauda sejmikowe itd.), dokumentów wystawianych przez osoby prywatne.

Dzieje twórcy:

Spuścizna aktowa pozostała po kancelarii sądu grodzkiego różańskiego. Zachowane materiały archiwalne sięgają 1480 r., nie ulega jednak wątpliwości, że sam sąd musiał funkcjonować już nieco wcześniej. Podobnie jak w przypadku innych sądów ziemskich i grodzkich z terenu Mazowsza wcielonego do Korony w 1526 r., kancelarię sądu grodzkiego łączyła z kancelarią sądu ziemskiego osoba zwierzchnika, pisarz ziemski był bowiem również pisarzem grodzkim, stąd możliwość przemieszania w księgach pochodzącego z obu kancelarii materiału archiwalnego. Kancelaria sądu grodzkiego różańskiego funkcjonowała do końca XVIII w., stopniowo wytwarzając (zwłaszcza kancelaria sądu grodzkiego) serie ksiąg zawierające wpisy w konkretnych rodzajach spraw (zapisy, dekrety, relacje, oblaty).

Daty skrajne:

1480-1802

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1480-1802.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Castrensia Rozanensia

Języki:

polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

236

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

236

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

20.5

Ogółem opracowanych metrów bieżących

20.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak bez wstępu

stan zachowania w ok. 100%, poprzednią kartę sporządziła w 1962 r. I. Sułkowska