Zarząd Warszawskiego Okręgu Komunikacji

Sygnatura
1/262/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Akta przechowywane obecnie w AGAD to fragmenty dokumentacji kancelarii zarządu oraz jego wydziałów: Gospodarczego, Budowlanego i Obrachunkowego. Występują tu, obok korespondencji i dokumentów finansowych także plany obiektów i inna dokumentacja techniczna.

Dzieje twórcy:

Zarząd Komunikacji utworzono w Królestwie Polskim w 1840 r., a późniejsze reorganizacje nie zmieniły jego zsadniczych kompetencji i terenu działania. Jego siedziba znajdowała się w Warszawie; dopiero po ewakuacji w 1915 r. nastapiły zmiany: terenem działania stały się gubernie: mohylewska, mińska, witebska, grodzieńska, wileńska i kowieńska, a siedzibę przeniesoiono do Mohylewa. Do zadań Zarządu należały: sprawy budowy dróg i mostów, uspławnienia i zabezpieczenia brzegów rzek, zwierzchnie kierownictwo robót i służby inżynierskiej w kraju, administrowanie funduszami dróg i spławów, utrzymywanie tuneli, rozpoznawanie skrag i zażaleń itp.

Daty skrajne:

1835-1918

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1835-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Uprawlenije Warszawskogo Okruga Putiej Soobszczenija

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1441

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1441

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ze wstepem i indeksami:osobowym i geograficznym

stan zachowania zespołu nie do ustalenia.