Archiwum Platerów z Antuzowa

Sygnatura
1/373/0
Daty skrajne
1508-1913
Liczba serii
0
Liczba skanów
8310

Zawartość:

Akta rodzinno majątkowe i gospodarcze Platerów związane z posiadaniem przez nich dóbr Antuzów, Dusiaty, Grawenburg, Owile i inne w powiecie wiłkomirskim, kowieńskim, poniewieskim, w tym także akta poprzednich właściccieli (Tyzenhauzów, Holczurów, Giedroyciów i innych). Akta dóbr Pompiany odziedziczonych po innej linii rodziny. Akta związane z Franciszkiem Ledóchowskim. Akta osobiste, w tym koresopindencja, własnoręczne oświadczenie Emilii Plater o przystąpieniu do Powstania Listopadowego.

Dzieje twórcy:

Arhiwum litewskiej linii rodziny Broel - Platerów: Jana Andrzeja (zm. 1696), i jego potomków, głównie Fabiana, Jana Ludwika i Kaspra (zm. 1829).

Daty skrajne:

1508-1913

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1508-1913.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

235

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

235

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ze wstępem

stan zachowania zespołu nie do ustalenia, zespół częściowo zmikrofilmowany; poprzednią kartę sporządziła w 1994 r. A. Kołodziejczyk