Archiwum Geodezyjne

Sygnatura
56/126/0
Liczba serii
744
Liczba skanów
181204

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1846-1982

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1846-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

24198

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

231.68

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Brak danych
inwentarz kartkowy zatwierdzony Brak danych
spis zdawczo-odbiorczy Brak danych
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych