C.K. Starostwo Powiatowe w Tarnopolu

Sygnatura
56/393/8
Daty skrajne
1899
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1899

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1899-1899, 1899-1899, 1899-1899.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Nie