Księgi sądu ziemskiego w Gnieźnie

Sygnatura
53/2/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
26771

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje wyroki, pozwy, manifestacje, regestry, ekstrakty. W zespole wyodrębniono szczątek 53 /2/1/ Księgi wieców gnieźnieńskich z 1583 r.

Dzieje twórcy:

Sąd ziemski w Gnieźnie był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne. W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.

Daty skrajne:

1390 - 1790

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1390-1411, 1413-1430, 1432-1432, 1438-1438, 1440-1440, 1443-1453, 1459-1459, 1469-1469, 1476-1476, 1479-1479, 1481-1481, 1492-1790.

Nazwa dawna:

Księgi ziemskie gnieźnieńskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

79

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

79

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.75

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.75

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 79 j.a. o sygn.: Z.1-Z.3 (nr 53 85588-85590, nr O 150001-150003), Z.4 (nr 53 85591, nr O 150014), Z.5-Z.6 (nr 53 85592-85593, nr O 150004-150005), Z.7 (nr 53 85594, nr O 150007), Z.8 (nr 53 85595, nr O 150009),Z.9 (nr 53 85596, nr O 150018), Z.10 (nr 53 85597, nr O 150200), Z.11 (nr 53 85598, nr O 150119), Z.12 (nr 53 85599), Z.13 (nr 53 85600, nr O 150118), Z.14-Z.16 (nr 85601-85603, nr O 150120-150122), Z.17-Z.19 (nr 53 85604-85606, nr O 150124-150126), Z.20-Z.23 (nr 53 85607-85610, nr O 150129-150132), Z.24 (nr 53 85611, nr O 150128), Z.25 (nr 53 85612, nr O 150133),Z.26-Z.39 (nr 53 85613-85626), Z.40 (nr 53 85627, nr O 150134), Z.41 (nr 53 85628), Z.42-Z.43 (nr 53 85629-85630, nr O 150135-150136), Z.44 (nr 53 85631, nr O 150138), Z.45-Z.79 (nr 53 85632-85666), inwentarz książkowy (nr 53 85667)