Księgi sądu ziemskiego w Inowrocławiu

Sygnatura
53/3/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rezygnacje, inskrypcje, relacje, wyroki, oblaty, regestry spraw. W zespole wyodrębniono szczątki: 53/3/1 Księgi wieców inowrocławskich z lat 1543-1575 oraz 53/3/2 Księgi Sądu Kapturowego w Inowrocławiu z la 1648-1649.

Dzieje twórcy:

Sąd ziemski w Inowrocławiu był sądem szlacheckim, w którym główną rolę odgrywał starosta (lub jego zastępca) jako namiestnik króla oraz: sędzia, podsędek, wojewoda, podkomorzy i chorąży. Sąd objeżdżał województwo i odbywał sesje w powiecie; terminy, w których to się odbywało, nazywano roczkami. Kompetencje sądu ziemskiego obejmowały wszystkie sprawy, w których pozwana była szlachta, z wyjątkiem spraw przekazanych innym sądom (np. sejmikowym lub królewskim) oraz sprawy niesporne. W 1792 r. jego kompetencje przejął sąd ziemiański.

Daty skrajne:

1524 - 1791

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1524-1525, 1527-1532, 1534-1537, 1539-1547, 1551-1551, 1553-1555, 1565-1568, 1571-1572, 1574-1575, 1577-1581, 1584-1584, 1590-1610, 1612-1615, 1629-1629, 1631-1631, 1633-1634, 1638-1639, 1642-1643, 1645-1651, 1663-1664, 1673-1673, 1676-1678, 1682-1682, 1684-1685, 1693-1693, 1722-1722, 1727-1728, 1731-1732, 1736-1737, 1743-1757, 1767-1768, 1779-1791.

Nazwa dawna:

Księgi ziemskie inowrocławskie

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki, łaciński

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

27

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

27

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.65

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.65

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz opublikowany Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 27 j. a. o sygn.: Z. 1-Z. 5 (nr 0: 150139-150142), Z. 6 (nr 53 84666), Z. 7-Z. 8 (nr 0: 150143-150144), Z. 9 (nr 53 84667), Z. 10 (nr 0 150145), Z. 11-Z. 27 (nr 53: 84668-84684) oraz inwentarz książkowy (nr 53 84685)