Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku

Sygnatura
13/299/0
Daty skrajne
1935
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Izba Przemysłowo- Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku: plany przebudowy budynku Izby Przemysłowo-Handlowej w Bielsku, z 1935 r., sygn. 1

Dzieje twórcy:

Podstawę prawną i zakres działania Izby Przemysłowo-Handlowej ustaliło rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 10.07.1934r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 30.11.1927 r. o utworzeniu Izb Przemysłowo-Handlowych, wyznaczeniu ich siedzib i okręgów. Ekspozytura w Bielsku powstała w 1935r., w miejsce zlikwidowanej Izby Przemysłowo-Handlowej w Bielsku, powołanej Uchwałą z dnia 08.07.1919 r. przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Zakres działalności IPH wyznaczał art. 4 zarządzenia Prezydenta RP o izbach przemysłowo-handlowych z dnia 15.07.1927 r. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. Irena Jagoda, Bielsko-Biała, 1967]

Daty skrajne:

1935

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1935-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak 1 j.