Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu

Sygnatura
53/805/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
50246

Zawartość:

Zespół zawiera materiały dotyczące ustroju i organizacji szkół, programy nauczania w szkołach różnego typu, protokoły z wizytacji szkół w powiatach, dane w zakresie oświaty pozaszkolnej i szkolenia zawodowego, szkolnictwa prywatnego oraz szkół mniejszości narodowych.

Dzieje twórcy:

Podstawę prawną organizacji szkolnictwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego była ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych. Na mocy tej ustawy podzielono kraj na dwa okręgi szkolne. Władzę nad szkolnictwem sprawował Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wprowadzono jednolity ogólnopaństwowy zarząd oparty na okręgach szkolnych z kuratorem na czele. Do zakresu jego działania należała administracja instytucjami wychowawczymi i oświatowymi oraz szkołami różnych typów. Kuratorium okręgu szkolnego jako władza II instancji sprawowała nadzór nad inspektoratami szkolnymi w powiatach. Na wewnętrzną strukturę kuratorium składały się: biuro personalne z referatami, wydział ogólny z referatami oraz wydziały szkól powszechnych, średnich i zawodowych. Organizację pracy Kuratorium regulowała instrukcja biurowa z dnia 22.12.1928 r. Do 1932 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego poznańskiego obejmowało swym zasięgiem tylko obszar województwa poznańskiego. [Na podst. wstępu do inwentarza Cz. Hruszki]

Daty skrajne:

1919-1939 [1950]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1919-1939, 1950-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

592

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

495

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.72

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.21

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 495 j.a., system informatyczny (sygn.: 1-496); patrz także tradycyjny (494 j.a.)
spis roboczy Tak 97 j.a., przy inw. książkowym tradycyjnym, patrz też system informatyczny (sygn.: 497-593)

Spis rob. - 97 j.a., przy inw. książkowym tradycyjnym. W zespole zmikrofilmowano 493 j.a. o sygn.: 1 (nr O 65681), 2-8 (nr O:65683-65689), 9-25 (nr O: 65691-65707), 26-28 (nr O: 65709-65711), 29 (nr O 65713), 30-45 (nr O: 65715-65730), 46-70 (nr O: 65732-65756), 72-81 (nr O: 65757-65766), 82-172 (nr O: 65768-65858), 173-283 (nr O: 65860-65970), 284-318 (nr O: 65972-66006), 319-433 (nr O: 66008-66122), 434-483 (nr O: 66124-66173), 484 (nr O 65682), 485 (nr O 65690), 486 (nr O 65708), 487 (nr O 65712), 488 (nr O 65714), 489 (nr O 65731), 490 (nr O 65767), 491 (nr O 65859), 492 (nr O 65971), 493 (nr O 66007), 494 (nr O 66123) oraz zdigitalizowano j.a. o sygn.: 1-70, 72-489, 491-495 1 j.a. o sygn. 71 zaginęła w 1962 r. Sygnatury w zespole: 1-593. Stan faktyczny 592 j.a. (bez sygn. 71).