Urząd Stanu Cywilnego w Michałkowicach

Sygnatura
12/1710/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
6573

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1874-1896, sygn. 1-23 Księgi małżeństw z lat 1874-1896, sygn. 24-46 Księgi zgonów z lat 1874-1896, sygn. 47-69 Skorowidz do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874-1922, sygn. 70

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach zostały powołane do życia na mocy ustawy „Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschliessung” z 9 marca 1874 roku. Ustawa weszła w życie 1 października 1874 roku, a następnie została zastąpiona ogólnoniemiecką ustawą z 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Ustawy te wprowadziły między innymi obowiązek cywilnej rejestracji faktów stanu cywilnego, czyli urodzeń, małżeństw i zgonów zastępując tym samym rejestrację prowadzoną do tamtej pory przez urzędy parafialne czy gminy wyznaniowe. Wprowadzono obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg prowadzonych w języku niemieckim. Obok tak prowadzonej ewidencji istniał ponadto podział ksiąg na oryginały (Hauptregister) oraz wtóropisy (Nebenregister). Całe państwo pruskie podzielono na Okręgi Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamtsbezirk), na które składały się od jednej do kilku gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. W okręgach obejmujących jedną gminę czynności rejestracji sprawowali: burmistrz, wójt lub za zezwoleniem wyższych władz administracyjnych (w praktyce nadprezydenta prowincji) ich zastępcy. Gdy okręg urzędu stanu cywilnego obejmował kilka gmin urzędnik stanu cywilnego i jego zastępca również byli mianowani przez nadprezydenta prowincji. Na mocy ustawy o właściwości władz administracyjnych i sądowych z 1 sierpnia 1883 roku, nadzór nad działalnością urzędników stanu cywilnego sprawowali: starosta jako przewodniczący wydziału powiatowego (Kreisausschuss) oraz w wyższej instancji prezydent rejencji i minister spraw wewnętrznych. Urząd Stanu Cywilnego w Michałkowicach rozpoczął działalność 1 października 1874 roku. Na mocy decyzji Nadprezydenta Prowincji Śląskiej z 17 września 1874 roku Urząd Stanu Cywilnego w Michałkowicach działał na terenie powiatu katowickiego i obejmował: dobra dworskie i wsie Przełajka, Bańgów, Michałkowice, Maciejkowice i Antoniowiec (Gut und Dorf Przelajka, Baingow, Michalkowitz, Maczeikowitz, Antonienhof). Pierwszym kierownikiem Urzędu (Standesbeamten) był właściciel dóbr rycerskich (Rittergutsbesitzer) Max von Rheinbaben z Michałkowic a jego zastępcą inspektor gospodarczy (Wirthschafts-Inspector) Kleiber z Michałkowic. Urząd miał swoją siedzibę w Michałkowicach, jednak okresowo akty wystawiano w Maciejkowicach i Antoniowcu. Przenosiny siedziby urzędu stanu cywilnego następowały w przypadku zmian na stanowisku kierownika urzędu lub pełnienia obowiązków przez zastępcę, w jego miejscu zamieszkania. Dłuższe okresy funkcjonowania urzędu poza Michałkowicami miały miejsce od grudnia 1879 roku do października 1880 roku, kiedy akt wystawiano w Maciejkowicach oraz od listopada do grudnia 1880 roku i od stycznia do marca 1896 roku, kiedy akty wystawiano w Antoniowcu. W latach 1886-1895 występowały jednostkowe przypadki wystawiania aktów w Antoniowcu. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. T. Skowron, Katowice 2013]

Daty skrajne:

1874-1922

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1922.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Michalkowitz

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

70

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

70

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

KM 12.09.2013, D.0002.4.2013, zdigitalizowano jednostki o sygnaturach 1-70, inwentarz książkowy wpisano do bazy danych IZA