Urząd Stanu Cywilnego w Brynowie

Sygnatura
12/2730/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
512

Zawartość:

Księgi urodzeń z lat 1908-1917, sygn. 1-2, 6-13 Księga małżeństw z lat 1908-1924, sygn. 3, 14-23 Księga zgonów z lat 1908-1924, sygn. 4, 24-36 Skorowidz do ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1908-1924, sygn. 5, 49 Alagata do ksiąg małżeństw z lat 1911-1912, 1915-1924, sygn. 37-48

Dzieje twórcy:

Urzędy Stanu Cywilnego w Prusach zostały powołane na mocy ustawy z dnia 9 marca 1874 roku (Gesetz űber die Beurkundung des Personenstandes), która wprowadziła obowiązek świeckiej rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz organizację urzędów stanu cywilnego. Ustawa weszła w życie 1 października 1874 roku. W rok później została zastąpiona ogólnoniemiecką ustawą z dnia 6 lutego 1875 roku obejmującą całą Rzeszę Niemiecką. Urząd Stanu Cywilnego w Brynowie został utworzony 1 kwietnia 1908 roku, decyzją Nadprezydenta Prowincji Śląskiej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 1908 roku. Powstały Urząd został w całości wydzielony z terenu działania Urzędu Stanu Cywilnego Katowice Zamek, gdzie wcześniej rejestrowano akty stanu cywilnego z Brynowa. [na podstawie notatki informacyjnej, oprac. P. Matuszek, Katowice 2010]

Daty skrajne:

1908-1922 [1924]

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1908-1922, 1922-1924.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Brynow

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

49

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.07

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
spis zdawczo-odbiorczy Nie 44 j. sygn. 6-49

KM 07.10.2010, 0010-5/10, zdigitalizowano część zespołu