Starostwo Powiatowe Inowrocławskie w Inowrocławiu

Sygnatura
7/2/0
Daty skrajne
[1895]1919 - 1939
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Sprawy ogólne: mianowanie starosty, wykazy zmian miejscowości, sprawozdania z sytuacji gospodarczej, wybory do Senatu. Sprawyorganizacyjne i osobowe: podział spraw, mianowania urzędników, wykazy gmin i obszarów dworskich, mianowanie wójtów, włączenie gmin do Inowrocławia. Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego: sprawozdania sytuacyjne, wykazy optantów, rejestry cudzoziemców, zrzekanie się oraz pozbawianie obywatelstwa polskiego - rejestry. Sprawy prawno-administracyjne: rejestr zakładów przemysłowych, wykazy młynów i olejarni, wykazy zatrudnionych. Sprawy administracyjno-prawne: dokumentacja techniczna cukrowni, sprawozdania,statuty, wykazy, korespondencja dot. targów i jarmarków. Sprawy wojskowe: protokolarz Komisji Poborowej. Sprawy wodne: uprawnienia wodne, korespondencja. Referat Opieki Społecznej: fundusz Kasy Chorych, schroniska dla starców -korespondencja. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: przewłaszczenia, nabywanie nieruchomości. Referat Budowlany: wykazy przedsiębiorstw, groby poległych żołnierzy- spisy, spis akt referatu.

Dzieje twórcy:

Starostwo powiatowe powołano do życia mocą rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracji I instancji z dnia 28 VIII 1919 r. Starosta był przedstawicielem władzy państwowej w powiecie, przełożonym urzędników starostwa, władzą zwierzchnią dla zarządów miast i gmin w zakresie administracji państwowej. Starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, podlegał wojewodzie. W 1931 utworzono Referat Spraw Inwalidzkich. W styczniu 1932 r., dotychczas wyodrębnione sprawy wodne, przeniesiono do Referatu Administracyjnego. W tym samym roku powołano Referat Państwowej Służby Budowlanej na miasto Inowrocław oraz powiaty Inowrocław, Mogilno i Żnin, w sierpniu 1933 r. - utworzono Referat Budowlany, do którego przeszły sprawy budownictwa wcześniej załatwiane przez Referat Administracyjny. Rok 1937 . przynosi powołanie Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych, który przejął sprawy osad rentowych prowadzone w latach 1920-1921 przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w latach 1922-1933 przez Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu oraz w latach 1934-1936 przez Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu. Z dniem 1 kwietnia 1938 r. powiat inowrocławski został włączony do województwa pomorskiego. Starostwo Powiatowe Inowrocłwskie w Inowrocławiu funkcjonowało do września 1939 roku.

Daty skrajne:

[1895]1919 - 1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1895-1919, 1919-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2326

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2326

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

9.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak