Wydział Powiatowy w Inowrocławiu

Sygnatura
7/4/0
Daty skrajne
[1894]1919 - 1939[1940]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział samorządowy Inspektor spraw gminnych (1919-1939) 834 j.a.: posiedzenia sejmiku samorządowego, statuty i uchwały Inowrocławskiego Sejmiku Samorządowego, komisje wyborcze, wykazy miejscowości, projekt podziału gmin i gromad, zmiany granic, likwidacje obszarów dworskich, lustracje gmin ( protokoły ), sołtysi (wybory) Działy specjalne Rachuba Wydziału Powiatowego (1920-1939) 205j.a.: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, finanse szpitala powiatowego, finanse gmin (kontrole, budżety ) Referat Sanitarny (1922-1939) 20 j.a.: regulaminy, budżety, ośrodki zdrowia, działalność komisji opieki społecznej Referat Drogowy (1914-1939) 59 j.a.: wykazy i budowa dróg i mostów, projekt linii kolejowej do Warszawy, stan dróg Referat Melioracji (1920-1930) 1 ja.: statut spółki melioracyjnej Akta osobowe (1919-1934) 17 j.a.: akta osobowe pracowników

Dzieje twórcy:

Początkowo, po 1919 r. sprawy samorządu powiatowego regulowała ordynacja powiatowa dla Prowincji Poznańskiej z dnia 20 grudnia 1828 r. ze zmianami w latach 1872 i 1881 r. Sejmik powiatowy wybierany na 4 lata zwoływany był każdorazowo przez będącego z urzędu przewodniczącym, starostę powiatowego. Sejmik dokonywał wyboru wydziału powiatowego, organu wykonawczego i zarządzającego, któremu przewodniczył starosta. Do kompetencji wydziału należało zatrudnianie urzędników oraz kontrolowanie ich działalności, przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego oraz ich realizacja, jeśli nie zlecono tego specjalnym komisjom, dokonywanie podziału podatków oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego wprowadziła 5 letnią kadencję wydziału. W 1925 r. funkcjonował Dział samorządowy oraz Działy specjalne (szczegółowe) - Powiatowa Komunalna Kasa Oszczędności , Referat Drogowy i Referat Sanitarny, w obrębie którego w 1937 r. wydzielono Szpital Powiatowy, Powiatowy Przytułek dla Starców w Gniewkowie oraz Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem w Gniewkowie. Jednocześnie wyodrębniono Dział Melioracji. Struktura organizacyjna przetrwała do końca funkcjonowania Wydziału Powiatowego w Inowrocławiu, pierwszych dni września 1939 r.

Daty skrajne:

[1894]1919 - 1939[1940]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1894-1919, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1136

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1136

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak