Starostwo Powiatowe Strzelińskie w Strzelnie

Sygnatura
7/10/0
Daty skrajne
[1881]1919 - 1932[1938]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Referat Organizacyjny (1919-1932) 41 j.a.: władze i urzędy państwowe i samorządowe, urzędnicy starostwa, podział administracyjno-terytorialny na gminy i obszary dworskie, likwidacja niemieckich bibliotek, instrukcja biurowa, podział rzeczowy spraw w starostwie Referat Bezpieczeństwa Publicznego (1919-1932) 118 j.a.: wybory do Sejmu i Senatu w 1922 i 1928 r., propaganda, wykaz wyborców, komisje obwodowe, kontrola spisów wyborczych, stowarzyszenia i związki niemieckie, gminy żydowskie, sprawy policyjne Referat Prawno-Administracyjny (1919-1932) 59 j.a.: stan organizacyjny powiatu, spis ludnośc, wykazy optantów, poświadczenia obywatelstwa polskiego, statystyka Referat Prawno-Administracyjny II (1900-1938) 75 j.a.: towarzystwa i związki, ochrona lasów, lasy prywatne, polowania, przedsiębiorstwa rolno-przemysłowe, aprowizacja, zapasy zbóż, spółki wodne i drenarskie, sprawy wodne, robotnicy rolni, jarmarki Referat Rolny (1919-1931) 35 j.a.: wykonanie reformy rolnej, opisy majątków, orzeczenia urzędu ziemskiego, przekazania, przejęcia i dzierżawa działek, "Neugarten" w Strzelnie, plan działek Referat Wojskowy (1881-1932) 44 j.a.: pobór, wykazy poborowych, świadczenia na rzecz wojska, rejestr zwierząt pociągowych i gołębi pocztowych, organizacja komitetów WF i PW Referat Karno-Administracyjny (1919-1928) 1j.a.: przekazanie pruskiej władzy sądowej, sprawy karne, roki sądowe, mężowie zaufania Referat Opieki Społecznej (1919-1932) 9 j.a.: weterani z 1863 r., listy poległych i rannych, inwalidzi, towarzystwa kombatantów i weteranów, cmentarze Referat Sanitarny (1919-1932) 12 j.a.: statystyka lekarska, wykazy lekarzy, zwalczanie chorób zakaźnych

Dzieje twórcy:

Starostwo powiatowe powołano do życia mocą rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracji I instancji z dnia 28 sierrpnia 1919 r. Na jego czele stał starosta będący przedstawicielem władzy państwowej w powiecie, przełożonym urzędników starostwa oraz władzą zwierzchnią dla zarządów miast i gmin w zakresie administracji państwowej. Starosta mianowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych, podlegał wojewodzie. Do połowy 1930 r. funkcjonowało 7 referatów (Prezydialny, Tajny, Mobilizacyjny i Obywatelstwa; Administracyjny; Bezpieczeństwa Publicznego; Wojskowy i Urząd Ubezpieczeń; Sanitarny; Weterynaryjny oraz Registratura). Komisarz ochrony lasów na powiat strzeleński urzędował przy Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, natomiast Referat Spraw Inwalidzkich w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu. Zmiany w organizacji wprowadził statut z 1931 r. Sprawy przemysłowe i spółek wodnych z Referatu Prezydialnego oraz sprawy rolnictwa, leśnictwa i kolei z Referatu Administracyjnego przeszły do nowoutworzonego Referatu Administracyjno-Prawnego.Sprawy meldunkowe, klęsk żywiołowych, dotyczące posiadania broni pozostające dotychczas w Referacie Administracyjnym przejął Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W związku z likwidacją powiatu strzeleńskiego z końcem marca 1932 r. działalność zakończyło Starostwo Powiatowe w Strzelnie

Daty skrajne:

[1881]1919 - 1932[1938]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1881-1919, 1919-1932, 1933-1938.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

428

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

428

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak