Trybunał Cywilny Departamentu Bydgoskiego w Bydgoszczy

Sygnatura
6/99/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
4858

Zawartość:

1. Księgi wyroków 2. Testamenty 3. Wypisy z akt hipotecznych 4. Repertoria

Dzieje twórcy:

Sądownictwo Księstwa Warszawskiego oparto na konstytucji z 1807 r. i projekcie organizacji sądownictwa z 1808 r. W sprawach cywilnych sądem I instancji, właściwym na obszarze powiatu bydgoskiego, był Sąd Pokoju w Bydgoszczy. Sądem właściwym dla Departamentu Bydgoskiego był Trybunał Cywilny w Bydgoszczy. Miał charakter sądu I instancji w sprawach cywilnych zastrzeżonych do jego kompetencji i sądu II instacji, odwoławczej dla spraw rozstrzyganych prez sądy pokoju. Na czele tybunału stał prezes. Trybunał sądził w składzie 3 sędziów, tworzących wydział. Przy trybunale funkcjonowali konserwatorzy hipoteczni prowadzący księgi i akta hipoteczne.

Daty skrajne:

[1805] 1807-1815 [1819]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1805-1805, 1807-1815, 1815-1819.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

132

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

132

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.09

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.09

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

baza danych IZA