Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu

Sygnatura
53/1009/0
Daty skrajne
1939 - 1944
Liczba serii
2
Liczba skanów
5902

Zawartość:

Zespół zawiera zarządzenia i okólniki, korespondencje władz i osób prywatnych oraz wykazy i spisy wysiedlonych Polaków.

Dzieje twórcy:

Urząd Umwandererzentralstelle zajmował się ewidencjonowaniem Polaków przewidzia-nych do wysiedlenia. Jego funkcjonariusze brali tez udział w akcjach wysiedleńczych. Na czele tego urzędu stał inspektor policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa, którym w „Kraju War-ty” był niejaki Damzog. Organizacja wewnętrzna omawianego urzędu nie jest znana. [Napisał St. Nawrocki]

Daty skrajne:

1939 - 1944

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1944, 1939-1944.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Umwandererzentralstelle Posen

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

21

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

21

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak system informatyczny

W zespole zdigitalizowano (skany) 21 j.a. o sygn.: 1-21 (nr 53: 88128-88148)