Urząd Stanu Cywilnego Dalewo (pow. śremski)

Sygnatura
53/1845/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
5062

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1922, małżeństwa i zgony za lata 1874-1935 i akta zbiorowe z 1953 roku do księgi urodzeń za rok 1913

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1935, 1953

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1935, 1953-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

281

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

278

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.24

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 77-124) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 81 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 40688-40699), 13-33 (nr O: 55391-55411), 34-76 (nr O: 53 87247-53 87289), 125-127 (nr 53 87290-53 87292), 173 (nr 53 87293), 175 (nr 53 87294) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33