Urząd Stanu Cywilnego Lubosz (pow. międzychodzki)

Sygnatura
53/1886/0
Daty skrajne
1874 - 1923, 1952 - 1996
Liczba serii
6
Liczba skanów
8672

Zawartość:

urodzenia i zgony za lata 1874-1911, małżeństwa za lata 1874-1923 oraz akta zbiorowe z lat 1952-1996 do ksiąg urodzeń za lata 1890-1907, 1910

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874 - 1923, 1952 - 1996

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1923, 1952-1996.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

159

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

154

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 71-91) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn. 1-10 (nr 0: 42652-42661), 11-31 (nr O: 56146-56166), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-52, 54-55, 57-67, 69-70, 92, 94, 97-100, 102-103, 105-110, 119-120, 124-132, 134-135, 137, 141-145, 147