Urząd Stanu Cywilnego Obrzycko (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/1917/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
13298

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1917, małżeństwa i zgony za lata 1874-1936 oraz akta zbiorowe z lat 1959-1971, 1977, 1981, 1985-1986, 1988, 1990, 1993, 1998 do ksiąg urodzeń za lata 1889, 1893, 1895-1896, 1898, 1900, 1902, 1905, 1910-1912, 1914-1915 i ksiąg małżeństw za lata 1917-1918, 1924-1925, 1928-1931, 1934-1936

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1936, 1959-1971, 1977, 1981, 1985-1986, 1988, 1990, 1993, 1998

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1936, 1959-1971, 1977-1977, 1981-1981, 1985-1986, 1988-1988, 1990-1990, 1993-1993, 1998-1998.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

315

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

249

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.8

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

Wtóropisy (sygn.: 78-152) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43344-43355), 13-33 (nr O: 56703-56723) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-77, 153-157, 167-169, 173-175, 182-184, 191-192, 203-210, 212-213