Urząd Stanu Cywilnego Owińska (pow. poznański)

Sygnatura
53/1921/0
Daty skrajne
1874-1919
Liczba serii
6
Liczba skanów
9166

Zawartość:

urodzenia za lata 1874-1916, małżeństwa i zgony za lata 1874-1919

Dzieje twórcy:

Urzędy stanu cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia. Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

Daty skrajne:

1874-1919

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1919.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

214

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

205

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.81

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.72

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

Wtóropisy (sygn.: 67-95) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-33 (nr O: 56787-56819) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-66, 96-107, 148-153, 157-159, 169-171, 181-189