Rolnicze zespoły spółdzielcze powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych

Sygnatura
36/400/0
Daty skrajne
1952-1957
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

400/1 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Chromówce Uchwała aktywu Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Chromówce z 18 stycznia 1956 roku, 1956 r. (sygn. 1 ); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Chromówce, 1953 r. (sygn. 2); 400/2 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Gdoli Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Gdoli, 1953-1956 (sygn. 1); 400/3 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Nadzieja” w Gotówce Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Gotówce za 1955 rok, 1956 r. (sygn. 1); Rozliczenie polikwidacyjne z 1 stycznia 1957 roku Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Gotówce, 1957-1958 (sygn. 2); Księga ewidencji członków, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Gotówce, 1952-1956 (sygn. 3); 400/4 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Pokój” w Ignatowie Protokoły walnych zebrań członków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Pokój” w Ignatowie, 1954 r. (sygn. 1); Bilans likwidacyjny na 31 grudnia 1956 r. Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Pokój” w Ignatowie, 1957 r (sygn. 2); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Pokój” w Ignatowie, 1953-1957 (sygn. 3); 400/5 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Dobrobyt" w Kamieniu Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Dobrobyt” w Kamieniu, 1953-1956 (sygn. 1); 400/6 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Jedność” w Ostrówku Podyskim Protokół zebrania członków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Jedność” w Ostrówku Podyskim, 1955 r. (sygn. 1 ); Protokół kontroli dokładności wykopek ziemniaków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Jedność” w Ostrówku Podyskim, 1955 (sygn. 2); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Jedność” w Ostrówku Podyskim, 1953-1954 (sygn. 3); 400/7 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „1 Maj” w Pokrówce Sprawy organizacyjne i gospodarcze Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Pokrówce, 1953-1954, 1956-1957 (sygn. 1); Bilans likwidacyjny na 31 grudnia 1956 r. Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Pokrówce, 1956 r. (sygn. 2); Rozliczenia w naturaliach z pracującymi w Rolniczym Zespole Spółdzielczym ”1 Maj” w Pokrówce, 1955 r. (sygn. 3); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Pokrówce, 1953-1956, (sygn. 4); 400/8 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Pierwszy Maj” w Rudzie Hucie Protokoły zebrań ogólnych członków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie, 1953-1956 (sygn. 1); Ankieta sprawozdawcza Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie, 1953 r. (sygn. 2); Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie za 1954 rok, 1954 (sygn. 3); Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie za 1955 rok, 1955 r. (sygn. 4); Zalecenia polustracyjne wydane w wyniku kontroli finansowych przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski Oddział w Chełmie, 1956 r. (sygn. 5); Rozliczenia w naturaliach z pracującymi w Rolniczym Zespole Spółdzielczym ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie, 1955 r. (sygn. 6); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów [Rolniczego Zrzeszenia Spółdzielczego ”1-szy Maj” w Rudzie Hucie, 1953-1954 (sygn. 7); 400/9 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Przyszłość” w Stawku Protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Przyszłość w Stawku, 1955 r. (sygn. 1); Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Przyszłość w Stawku za 1954 rok, 1954 r. (sygn. 2); Rozliczenie w naturaliach z pracującymi w Rolniczym Zespole Spółdzielczym ”Przyszłość w Stawku, brak daty (sygn. 3); Protokół Komisji Likwidacyjnej w związku z wymarznięciem zasiewów, brak daty (sygn. 4); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Przyszłość” w Stawku, 1953-1954 (sygn. 5); 400/10 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Czyn” w Żółtańcach Protokoły zebrań ogólnych członków Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Czyn” w Żółtańcach, 1955-1957 (sygn. 1); Protokoły Komisji Rewizyjnej z kontroli kasy Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Czyn” w Żółtańcach, 1956 r. (sygn. 2); Księga ewidencji członków spółdzielni, ich rodzin i wkładów Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Czyn” w Żółtańcach, 1953, 1955 (sygn. 3); podseria 2 akta RZS ”Zgoda” w kol. Busówno: Protokoły zebrań Zrzeszenia Upraw w kol. Busówno, wniosek o rejestrację zmiany statutu, protokoły zebrań członków spółdzielni produkcyjnej, 1950-1951, 1953, 1955, 1957 (sygn. 4); podseria 3 akta RZS ”1 Maj” w Strupinie Dużym: Sprawy organizacyjne Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Strupinie Dużym, 1955 r. (sygn. 5); Sprawozdanie roczne ze stanu organizacyjno-gospodarczego Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”1 Maj” w Strupinie Dużym za 1955 r. (sygn. 6); podseria 4 akta RZS ”Jedność” w Turce: Sprawy organizacyjne Rolniczego Zespołu Spółdzielczego ”Jedność” w Turce, 1955-1956 (sygn. 7);

Dzieje twórcy:

400/1 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Chromówce, powiat chełmski funkcjonował w latach 1953-1957. Siedziba mieściła się w Chromówce. 400/2 Rolniczy Zespół Spółdzielczy w Gdoli, powiat chełmski. Nie ustalono jego daty powołania. Siedziba mieściła się w Gdoli. 400/3 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Nadzieja” w Gotówce, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1952-1957. Siedziba mieściła się w Gotówce. 400/4 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Pokój” w Ignatowie, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1953-1957. Siedziba mieściła się w Ignatowie. 400/5 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Dobrobyt" w Kamieniu, powiat chełmski, został zlikwidowany w 1957 r. Nie ustalono jego daty powołania. Siedziba mieściła się w Kamieniu. 400/6 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Jedność” w Ostrówku Podyskim, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1953-1957. Siedziba mieściła się w Ostrówku Podyskim. 400/7 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „1 Maj” w Pokrówce, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1953-1957. Siedziba mieściła się w Pokrówce. 400/8 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Pierwszy Maj” w Rudzie Hucie, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1953-1957. Siedziba mieściła się w Rudzie Hucie. 400/9 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Przyszłość” w Stawku, gm. Wiszniewice, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1954-1956. Siedziba mieściła się w Stawku. 400/10 Rolniczy Zespół Spółdzielczy „Czyn” w Żółtańcach, powiat chełmski, funkcjonował w latach 1955-1957. Siedziba mieściła się w Żółtańcach. Status prawny – spółdzielnie. Rolnicze zespoły produkcyjne były jedną z „form socjalistycznej gospodarki rolnej opierającej się na wspólnej własności ziemi, środków produkcji i kolektywnej pracy". Władzą takiej spółdzielni było walne zgromadzenie członków – rolników.

Daty skrajne:

1952-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1957, 1952-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

36

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak