Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bytyń (pow. szamotulski)

Sygnatura
53/3256/0
Daty skrajne
1829 - 1872
Liczba serii
20
Liczba skanów
443

Zawartość:

urodzenia z lat 1829, 1834-1836, 1838, 1840-1850, 1852-1853, 1857-1870, 1872, małżeństwa z lat 1829, 1834-1836, 1838, 1840-1850, 1852-1853, 1857-1870, 1872, zgony z lat 1829, 1834-1836, 1838, 1840-1850, 1852-1853, 1857-1870, 1872

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 18008 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1829 - 1872

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1829-1829, 1834-1836, 1838-1838, 1840-1850, 1852-1853, 1857-1870, 1872-1872.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Bytyń (pow. szamotulski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

30

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 25 j. a. o sygn.: 1-7 (nr O: 1994-2000), 8-24 (nr O: 2002-2018), 30 (nr O 2001) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-30