Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Skalmierzyce (pow. ostrowski)

Sygnatura
53/3494/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
165

Zawartość:

urodzenia za lata 1818-1874, małżeństwa za lata 1818-1829, 1831-1854, 1856-1874, zgony za lata 1818-1828, 1831-1874 oraz dowody do akt małżeństw za lata 1808-1812

Dzieje twórcy:

Obowiązek rejestracji parafialnej ochrzczonych i zaślubionych wprowadzały na ziemiach polskich synody potrydenckie w latach 1579-1602, rejestrację zgonów wprowadzono w 1631 r. W rezultacie księża prowadzili księgi: ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych, zmarłych i wykazu parafian, a stan ksiąg był kontrolowany przez biskupa w trakcie wizytacji parafii. Następnie, od 1794 r. w zaborze pruskim obowiązkowe rejestry urodzeń, małżeństw i zgonów uzyskały rangę dokumentów publiczno-prawnych, i dalej prowadzili je duchowni. Zostali oni także zobowiązani do sporządzania uwierzytelnionych odpisów aktów; były one przechowane w sądzie I instancji, właściwym dla miejscowości należących do parafii. Wprowadzony na terenie Księstwa Warszawskiego w 1807 r. Kodeks Napoleona przewidywał świecki charakter małżeństwa, a na mocy dekretu Fryderyka Augusta w 1808 r. wprowadzono akta stanu cywilnego, które mieli prowadzić urzędnicy świeccy, jednak w praktyce rejestry te prowadzili duchowni. Jednolity system rejestracji aktów stanu cywilnego dla wszystkich obywateli, niezależnie od wyznania, wprowadzono w Prusach w 1874 r., kiedy powstały urzędy stanu cywilnego.

Daty skrajne:

1808 - 1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1808-1812, 1808-1812, 1818-1874, 1818-1874.

Nazwa dawna:

Księgi metrykalne parafii rzymsko-katolickiej Skalmierzyce (pow. ostrowski)

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

159

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

154

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak 5 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny
spis zdawczo-odbiorczy Tak 5 j.a.
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak patrz też system informatyczny

W zespole zmikrofilmowano 154 j.a. o sygn. 1-114 (nr O: 20897-21010, 115-121 (nr O: 21012-21018), 122-132 (nr O: 21020-21030), 133-153 (nr O: 44709-44729), 154 (nr O 21019)