Akta gminy Kaźmierz (pow. szamotulski)

Sygnatura
92/72/0
Liczba serii
11
Liczba skanów
5453

Zawartość:

Akta w zespole ułożono według następujących po sobie urzędów szczebla gminnego. W ramach poszczególnych urzędów akta ułożono w grupach rzeczowych. Na końcu zespołu umieszczono księgi meldunkowe, ułożone alfabetycznie według miejscowości. 1. Zarząd Gminny - sygn. 1; z lat 1935 - 1938; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych 2. Zarząd Gminny - sygn. 2 - 40; z lat 1945 - 1950 a. Dział Ogólno-Organizacyjny - sygn. 2 - 11; z lat 1945 - 1950; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych b. Dział Finansowo-Budżetowy - sygn. 12 - 38; z lat 1945 - 1950; budżety, rejestry podatkowe c. Dział Administracji Społecznej - sygn. 39; z lat 1949 - 1950; sprawy szkolne d. Dział Administracyjny - sygn. 40; z lat 1946 - 1947; sprawy wyborów 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej - sygn. 41 - 74; z lat [1945 - 1950] 1950 - 1954 a. Referat Ogólno-Administracyjny - sygn. 41 - 72; z lat [1945 - 1950] 1950 - 1954; protokoły z zebrań gminnych organów kolegialnych b. Referat Socjalno - Kulturalny - sygn. 73 - 74; z lat 1951 - 1954; sprawy oświaty, kultury i sztuki, ulic, dróg i placów 4. Księgi meldunkowe - sygn. 75 - 161

Dzieje twórcy:

Administracja samorządowa szczebla gminnego po raz pierwszy zorganizowana została na ziemiach polskich w okresie Księstwa Warszawskiego. Działajace od tego momentu władze gminne (wójt, sołtys, rada) pochodziły bądź z mianowania przez przedstawicieli administracji rządowej bądź wymagały zatwierdzenia przez tych przedstawicieli. Zakres kompetencji władz gminnych dotyczył szeroko rozumianego funkcjonowania gminy. Kilkakrotnie ulegał on zmianom, podobnie jak zmieniały się granice oddziaływania terytorialnego poszczególnych, następujących po sobie urzędów. Najważniejszych zmian dokonano w latach: 1833, 1836, 1891, 1919, 1928, 1933, 1935, 1945, 1950. Ostatecznie samorząd gminny zlikwidowano w 1950 r., a jego kompetencje przejęły terenowe jednolite organy administracji państwowej - prezydia gminnych rad narodowych, działające do 1954 r.

Daty skrajne:

1849-1954

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1849-1954.

Nazwa dawna:

Gmina Kaźmierz

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

161

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

161

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.95

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.95

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 160 j.a.
spis roboczy Tak 1 j.a.