Zbiór kartograficzny

Sygnatura
29/663/0
Liczba serii
9
Liczba skanów
3927

Zawartość:

I.Plany katastralne-Kraków (sygn. I 1-37) II.Plany sytuacyjne-Kraków (sygn. II 1-103) III.Plany sytuacyjne (okolice Krakowa) (sygn. III 1-19) IV.Plany urbarialne (sygn. IV 1-18) V.Widoki Krakowa (sygn. V 1-85) VI.Różne miejscowości (sygn. VI 1-455) VII.Mapy (sygn. M 1-251) VIII.Atlasy (sygn. A 1-12) Zespół obejmuje głównie mapy (oryginały, rękopiśmienne kopie, fotokopie) dotyczące Krakowa, z czterech okresów: mapy powstałe dla potrzeb Rady Miejskiej w okresie staropolskim do k. XVIII w., mapy związane z projektami rozbudowy i „upiększania” miasta Krakowa z lat 1796-1809; mapy powstałe z inicjatywy Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1846; mapy związane z rozwojem miasta w II poł. XIX w. i początku XX w., uwieńczonym utworzeniem w 1910 r. tzw. „Wielkiego Krakowa”. Pozostała część kolekcji to widoki miast europejskich, w tym wielu polskich, mapy Polski, Galicji, Europy Środkowo-Wschodniej a także atlasy.

Dzieje twórcy:

Zaczątki zespołu to „cartographica” przejęte wraz z registraturą Magistratu miasta Krakowa w II połowie XIX w. Niezależnie od tego Magistrat m. Krakowa oraz Archiwum Aktów Dawnych m. Krakowa zlecało wykonywanie fotografii map i planów, przechowywanych w innych instytucjach. Kolejne źródło tego zbioru to darowizny oraz zakupy własne Archiwum.

Daty skrajne:

XV - XXI

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1470-2006.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

11486

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis zdawczo-odbiorczy Nie

Zespół w Oddziale V.