Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Sygnatura
66/56/0
Liczba serii
17
Liczba skanów
5778

Zawartość:

I. Zarząd Miejski. 1. Oddział Organizacyjny, 1945-1950, sygn. 1-73: Wykaz pierwszych pionierów gorzowskich sprawozdania miesięczne prezydenta, zarządzenia prezydenta, zmiany granic miasta, sprawy herbu, sprawozdania z osadnictwa, handlu rzemiosła, przemysłu i rolnictwa, protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego. 2. Oddział Administracyjny, 1945-1946, sygn. 74-77: Statystyka dotycząca aprowizacji, rejestr rowerów, okólniki. 3. Oddział Społeczno-Polityczny, 1945-1950, sygn. 78-120, 517: Wykaz Niemców, rehabilitacja volksdeutschów, repolonizacja, uzyskiwanie obywatelstwa, sprawozdania dotyczące cudzoziemców, materiały dotyczące partii politycznych, stowarzyszeń, związków zawodowych i MO. 4. Oddział Osiedleńczy, 1945-1950, sygn. 121-204: Spisy i przydziały nieruchomości, przekazywanie nieruchomości, ewidencja repatriantów przybywających do Gorzowa. 5. Oddział Wojskowy, 1948-1950, sygn. 205-209: Sprawozdania dotyczące poboru. 6. Oddział Finansowy, 1945-1950, sygn. 210-225: Budżety Zarządu Miejskiego i sprawozdania z ich realizacji. 7. Oddział Zdrowia, 1945-1950, sygn. 226-249: Sprawozdania z działalności ubezpieczalni społecznej, zdrowotności i aptek, sprawy personalne pracowników, służby zdrowia. 8. Oddział Opieki Społecznej, 1945-1949, sygn. 250-253: Sprawozdania z zakresu opieki społecznej. 9. Oddział Techniczny, 1945-1949, sygn. 254-341: Sprawozdania z zakresu budownictwa, szacunki zniszczeń miasta, sprawy odbudowy i odgruzowywania mostu na Warcie, herbu oraz grobownictwa wojennego. 10. Oddział Majątku Przedsiębiorstw, 1946-1949, sygn. 342-368: Materiały dotyczące przedsiębiorstw miejskich: Zarząd Nieruchomości, Miejska Komunikacja Publiczna, Zakład Oczyszczania Miasta i inne. 11. Biuro Pomiarów, 1946-1948, sygn. 369-371: Okólniki i zarządzenia, korespondencja. 12. Samodzielny Referat Personalny, 1945-1950, sygn. 372-376: Zarządzenia i okólniki, ankiety personalne pracowników Zarządu Miasta. 13. Miejski Urząd Planowania Przestrzennego, 1948-1949, sygn. 377-383, 516: Okólniki i zarządzenia, plany budownictwa mieszkaniowego, sprawozdania dotyczące nieruchomości. 14. Samodzielny Referat Inspekcji Miejskiej, 1946-1950, sygn. 384-411: Protokoły kontroli instytucji miejskich. II. Miejska Rada Narodowa 1. Akta Organizacyjne, 1945-1950, sygn. 412-449: Powołanie Miejskiej Rady Narodowej, spisy członków Miejskiej Rady Narodowej, sprawozdania Miejskiej Rady Narodowej, wnioski o odznaczenia. 2. Protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej, 1945-1949, sygn. 450-469: Protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej. 3. Materiały komisji Miejskiej Rady Narodowej, 1945-1950, sygn. 470-515: Protokoły z posiedzeń i kontroli Miejskiej Rady Narodowej.

Dzieje twórcy:

28 marca 1945 r. powstała polska administracja Gorzowa. Pierwszym burmistrzem miasta (a później prezydentem) został Piotr Wysocki. W okresie wrzesień 1945 – maj 1946 i od 1 kwietnia 1948 r. miasto miało status powiatu grodzkiego, a prezydent miasta uprawnienia pełnomocnika Rządu (a później starosty powiatowego). Zarząd Miejski został zlikwidowany w czerwcu 1950 po wejściu w życie ustawy z 20 marca 1950 o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W jego miejsce utworzono Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Daty skrajne:

1945-1950

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, angielski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1450

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1450

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.7

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych