Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Centawie

Sygnatura
45/3237/0
Liczba serii
1
Liczba skanów
318

Zawartość:

śluby 1848-1859 i zgony 1848-1874 (1 j.a.)

Dzieje twórcy:

Za datę powstania Parafii Rzymskokatolickiej w Centawie (Centawa) przyjmuje się rok 1253. Kościół parafialny potwierdzony został w tymże roku oraz w roku 1376 . Istnienie parafii w Centawie potwierdza też dokument z 1420 roku . Powiązanie Centawy z klasztorem z Jemielnicy poświadcza pismo z 1404 roku . W rejestrze świętopietrza z 1447 roku parafia wymieniona została wśród parafii archiprezbiteratu strzeleckiego. Wśród miejscowości należących do parafii w latach 1867-1886 wymieniane są Centawa, Warmątowice (Warmuntowitz) oraz Błotnica Strzelecka (Blottnitz) . W latach 1974-1981 w skład tej parafii, należącej do archiprezbiteratu toszeckiego, wchodziły następujące miejscowości: Centawa z Kuźnią, Błotnica Strzelecka oraz Warmątowice . W roczniku z 1996 roku Centawa wymieniana jest bez Kuźni. Mowa jest również o tym, że w Błonicy Strzeleckiej został wybudowany kościół filialny konsekrowany w 1995 roku . Parafia Rzymskokatolicka w Centawie pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny istnieje nadal.

Daty skrajne:

1848-1874

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1848-1874.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zinwentaryzowano za pomocą bazy danych IZA 6.01; zespół wydzielono z zespołu nr 138 Parafie Katolickie Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów - szczątek 138/13 Parafia Katolicka Centawa