Obozy koncentracyjne - zbiór akt

Sygnatura
2/1333/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
2353

Zawartość:

Hitlerowskie obozy koncentracyjne i więzienia: Buchenwald: zaświadczenia, rezolucje, odezwy, gazetki, listy więźniów, 1942 – 1945, sygn. 212/I, t.1, 2, Dachau: listy więźniów, blankiety przekazów pocztowych, 1942, sygn. 212/I, t.3; Gotha: protokóły zebrań, korespondencja, karty rejestracyjne, 1945, sygn. 212/I, t.4; Gross-Rosen: listy więźniów, 1944, 1945, sygn. 212/I, t.5; Gusen: listy więźniów, 1944, sygn. 212/I, t.6; Lublin, Więzienie na Zamku: listy więźniarek Ireny i Ewy Tomasik do rodziny, 1939-1944, sygn. 212/I, t.8; Łódź, Więzienie przy ul. Szterlinga: listy więźniów,1944, sygn. 212/I, t.8; Mauthausen: wykaz więźniów przybyłych do obozu 25 IX 1942r., sygn. 212/I, t.9; Oranienburg: plan obozu, b.d, sygn. 212/I, t.14; Oświęcim: listy więźniów, 1942, 1943, sygn. 212/I, t.10; Pomiechówek k. Modlina: listy więźniów, 1943, sygn. 212/I, t.11; Poznań, Więzienie w VII Forcie: listy więźniów. 1944, sygn. 212/I, t.12; Tauche: list więźnia Bogdana Sanigórskiego, 1942, sygn. 212/I, t.15; Warszawa, Więzienie w Alei Szucha: listy i grypsy więźniów, 1942, 1943, sygn. 212/I, t.13; Więzienia i obozy koncentracyjne w Polsce i w Niemczech: wspomnienia, relacje, spisy więźniów, opracowania, wykazy, b.d, sygn. 212/III, t.1-8, 212/IV, t.1; Obozy koncentracyjne w Niemczech: przesłuchania komendanta w Mauthausen - Gusen F. Ziereisa i S.Hasenpunscha z obozu w Oranienburgu – protokoły, b.d, sygn. 212/II, t.9; Komisja Rzeczoznawców: sprawozdanie prof. S. Mahrburga o obozie śmierci w Ponarach k.Wilna, b.d, sygn. 212/II, t.8; Państwowy Urząd Repatriacyjny, Oddział w Poznaniu: przewiezienie i osiedlenie byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Gotha – korespondencja, 1945, sygn. 212/II, t.7; Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie: zbrodnie hitlerowskie na terenie powiatu Radzymin – protokoły z przesłuchania świadków- więźniów obozów koncentracyjnych 1945, sygn. 212/II, t.5, 6; Polski Instytut Źródłowy w Lund: protokoły przesłuchań byłych więźniów obozów w: Belsen-Belsen, Dachau, Majdanku, Oświęcimiu, Ravensbrűck i Sach-senhausen – Oranienburg, 1945 – 1946, sygn. 212/II, t.1; Sąd Apelacyjny i Sąd Okręgowy w Warszawie: lustracja obozów w Chełmku k.Kolna i w Warszawie u zbiegu ulicy Gęsiej i Zamenhofa – sprawozdania, 1945, sygn. 212/II, t.4; Sąd Grodzki w Bydgoszczy: przesłuchania byłych więźniów obozów w Potulicach, Smukale i Stutthofie – protokoły, 1946, sygn. 212/II, t.2; Sąd Okręgowy w Toruniu: przesłuchania byłych więźniów obozów, m.in. w Grudziądzu, Potulicach, Sępólnie i Toruniu, 1947, sygn. 212/II, t.3; Wspomnienia więźniów, 1945, 1956, 1960, 2001, b.d., sygn. 212/III-1-10; Opracowania, b.d., sygn. 212/IV-1

Dzieje twórcy:

Daty skrajne:

1939-1945[1946-1949,1952-1954,1956,1960,1971,2001]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1939-1945, 1946-1949, 1952-1954, 1956-1956, 1960-1960, 1971-1971, 2001-2001.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

42

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

42

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 42j.

Baza danych IZA