Gimnazjum Żeńskie w Siedlcach

Sygnatura
62/281/0
Daty skrajne
1873-1915
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Na zespół składają się wyłącznie akta uczennic w ilości 604 j.a. ułożone wg nazwisk w porządku alfabetycznym wg alfabetu rosyjskiego. Teczki zawierają głównie składane w szkole załączniki: metryki urodzenia, podania, świadectwa szkolne, rzadziej inne np.. Świadectwa szczepienia, dokumentacja postępowania w sprawie zaniżenia oceny końcowej

Dzieje twórcy:

Szczegółowo organizację gimnazjów żeńskich i ich program określała Ustawa z 5/17 stycznia 1866 r o żeńskich gimnazjach i progimnazjach Królestwa Polskiego. Gimnazjum żeńskie składało się z 6 klas, w 1872r rozszerzone do 7 klas.Językiem wykładowym był rosyjski, po strajkach szkolnych w 1902r i 1905r dopuszczono do nauki religii w języku polskim. Organem kolegialnym była Rada Pedagogiczna, którą tworzyli: inspektor szkoły jako jej przewodniczący, nadzorczyni i wszyscy nauczyciele. Do jej kompetencji należały problemy dydaktyczno-wychowawcze szkoły oraz kontrola jej spraw ekonomicznych tj.: przyjmowanie uczennic i promocja do klas, przyznawanie świadectw ukończenia szkoły, nagród i kar, analiza programów nauczania, tygodniowych planów lekcji, wybór pomocy naukowych i książek do biblioteki szkolnej oraz kontrola właściwego wydatkowania funduszów szkoły. Zakres nauczania; religia, język i literatura rosyjska, języki francuski, niemiecki, historia powszechna i historia Rosji, historia naturalna, matematyka (na świadectwie końcowym rozbita na arytmetykę, algebrę, geometrię), geografia powszechna i Rosji, fizyka z kosmografią, pedagogika, kaligrafia, rysunek, prace ręczne, a ponadto język cerkiewnosłowiański, higiena. Świadectwo ze złotym medalem dawało prawo przyjęcia bez egzaminu do szkół wyższych. Gimnazjum w Siedlcach powołano w 1866r, podlegało Siedleckiej Dyrekcji Szkolnej, funkcjonowało do 1915r, ostatnią maturę przyspieszono na 1 maj 1915r ze względu na zbliżający się front. Szkołę ewakuowano do Odessy. W gimnazjum uczyły się nie tylko dziewczęta z guberni siedleckiej, ale z całej Rosji (nawet Moskwa, Petersburg).

Daty skrajne:

1873-1915

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1886-1915.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Sedleckaja Ženskaja Gimnazija

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

604

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

604

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 604 j.a T.12

Skorygowano błędną datę początkową z 1886 na 1873. Wg inwentarza data poczatkowa to 1866r, w rzeczywistości jest to tylko data wydania załącznika.