Akta dóbr Buszów

Sygnatura
65/29/0
Daty skrajne
1722-1930
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Akta dotyczące tytułów prawnych i własności 1841-1860; sygn. 1-3; 3 j.a. - tabele pomiarów powierzchni folwarku Buszów oraz wchodzącego w jego skład folwarku Puszczykowo (Känzchenberg), naliczenia podatkowe i wycena folwarku Machary (Machern). 2. Akta władztwa 1722-1930; sygn. 4-21; 18 j.a. - stosunki z sąsiednimi posiadłościami, regulacje i spory graniczne, plany melioracji, reces separacyjny, spory gminy wiejskiej i chłopów, budowa szkoły w Buszowie, nominacje pastorów, rachunki kościelne. 3. Akta gospodarcze 1839-1930; sygn. 22-24; 3 j.a. - zbiór siana, rybołówstwo, hodowla ryb.

Dzieje twórcy:

Pierwsza wzmianka o miejscowości Buszów (Büssow) pochodzi z 1337 r. Wówczas w nowomarchijskiej księdze ziemskiej (Landbuch) wymienia się wieś jako własność rodziny von Morsin. Ostatni przedstawiciel wspomnianej rodziny zmarł prawdopodobnie między 1361 a 1372 r. Wtedy wieś Buszów przeszła w posiadanie rodziny von Wedel. Najpewniej na początku XV w. została ona nadana rodzinie von Wreech, która Buszów oraz pobliskie wsie: Lugi (Lauchstädt) i Osiek (Wutzig) posiadała do XVIII w. W 1779 r. Ludwik von Wreech sprzedał Buszów majorowi Georgowi Fryderykowi von Wulffen. Na przełomie XVIII i XIX w. wieś przeszła na własność Henryka von Lindenau, który ją sprzedał w 1817 r. Fryderykowi Weiglowi. W 1819 r. posiadłość kupił Christian Wilhelm Bieler. Rodzina ta majątek w Buszowie posiadała przez cały wiek XIX. Po reformach uwłaszczeniowych w latach dwudziestych XIX w. w Buszowie powstało 14 gospodarstw chłopskich po około 100 mg każde i 6 półchłopskich po około 50 mg oraz 2 zagrodnicze. Natomiast posiadłości Bielerów liczyły łącznie 7651 mg. W 1908 r. Otto Bieler sprzedał posiadłość przemysłowcowi ze Śląska Oskarowi Bulaschinskiemu, który ją odsprzedał w następnym roku Feliksowi Buschowi. W 1925 r. wieś liczyła 563 mieszkańców. W rękach rodziny Busch majątek w Buszowie pozostawał prawdopodobnie do 1945 r. Akta dóbr Buszów zostały przekazane do archiwum szczecińskiego w maju 1939 r. W 1943 archiwalia te ewakuowano do Pęzina, skąd po zakończeniu II wojny światowej wróciły do Szczecina.

Daty skrajne:

1722-1930

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1722-1930.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Gut Büssow

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA