Centrala Produktów Naftowych, Okręgowa Dyrekcja w Szczecinie

Sygnatura
65/439/0
Daty skrajne
1951-1957
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Protokoły komisji Ochrony Przeciwlotniczej (1956), protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (1951-1954), plany i sprawozdania (1956-1957).

Dzieje twórcy:

Jest to jednostka organizacyjna CPN S.A. w Warszawie. Powstała w lipcu 1945 r. i podlegała różnym ogniwom pionu paliw. Obowiązujące nazwy to: CPN Biuro Wojewódzkie w Szczecinie (VII.1945-30.VI.1955), Szczecińskie Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami Naftowymi CPN Przedsiębiorstwo Państwowe (1.VII.1955-6.VII.1975), CPN Przedsiębiorstwo Obrotu Produktami Naftowymi (7.VII.1975-1983). W 1983 r. po likwidacji zjednoczeń utworzono Okręgową Dyrekcję CPN w Szczecinie. Od 1.XII.1995 r. obowiązuje nazwa Centrala Produktów Naftowych CPN S.A. Oddział w Szczecinie. Główne zadania przedsiębiorstwa to obrót paliwami, transport, przeładunek produktów naftowych oraz zaopatrywanie w nie wszystkich odbiorców.

Daty skrajne:

1951-1957

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1957.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA