Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubiczu

Sygnatura
65/522/0
Daty skrajne
1954-1959
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Protokoły sesji 1954-1959; sygn. 1; 1 j.a. 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1959; sygn. 2; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubiczu utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Prezydium GRN w Lubiczu podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Lubiczu istniało do 1959 r.

Daty skrajne:

1954-1959

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1959.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA