Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Czarnowie

Sygnatura
65/525/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
11
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Zarządzenia 1971-1972; sygn. 1; 1 j.a. 2. Radni 1967, 1969-1971; sygn. 2-3; 2 j.a. 3. Protokoły sesji 1954-1972; sygn. 4-11; 8 j.a. 4. Komisji Rady 1965-1971; sygn. 12; 1 j.a. 5. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972; sygn.13-16; 4 j.a. 6. Zebrania wiejskie 1970-1972; sygn. 17; 1 j.a. 7. Protokoły kontroli 1958-1972; sygn. 18-19; 2 j.a. 8. Budżety na lata 1955-1972; sygn. 20-26; 7 j.a. 9. Sprawozdania finansowe za lata 1959-1972; sygn. 27; 1 j.a. 10. Zobowiązania pieniężne 1968-1969; sygn. 28; 1 j.a. 11. Plany gospodarcze na lata 1963-1970; sygn. 29; 1 j.a.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Czarnowie utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Starym Czarnowie podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. Prezydium GRN w Starym Czarnowie istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972, 1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

29

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA