Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/540/0
Daty skrajne
1952-1971
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 511/1973; 1952-1971; 2 j.a. - Sprawozdania z działalności Oddziału (1952-1971), referat na VI Kongres SITB omawiający działalność Stowarzyszenia (1970).

Dzieje twórcy:

Powstał w 1948 r. z inicjatywy działaczy b. Związku Inżynierów Budownictwa Oddział Morski w Gdyni. Działa w ramach federacji NOT i podlega Zarządowi Głównemu w Warszawie. Celem Stowarzyszenia jest popieranie myśli technicznej w budownictwie poprzez pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, organizowaniu różnych narad i konferencji ogólnopolskich i regionalnych. Członkowie SITB uczestniczyli we wszystkich większych przedsięwzięciach budowlanych na terenie miasta i regionu, przyczynili się do wprowadzenia nowych rozwiązań i technologii w budownictwie m.in. zmodyfikowali technologię "cegły żerańskiej"(1960-1966), zaprojektowali system budownictwa wielkopłytowego tzw. "system szczeciński" (1971-1975).

Daty skrajne:

1952-1971

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1952-1971.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA