Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego Oddział w Szczecinie

Sygnatura
65/549/0
Daty skrajne
1955-1970
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA nr 507/1973; 1955-1970; 9 j.a. - Protokoły walnych Zgromadzeń (1956-1966), protokoły posiedzeń Zarządu Oddziału (1955-1965), protokoły zebrań kół i sprawozdania z działalności (1958-1967), sprawozdania z działalności Oddziału (1958-1970), sprawozdania finansowe (1963-1968), referaty i opracowania (1962-1965).

Dzieje twórcy:

Powstało 8.VI.1949 r., podlega Zarządowi Głównemu w Warszawie. Poprzez sieć kół zakładowych w placówkach przemysłu spożywczego starało się utrzymać wysoką rangę zawodową inżynierów i techników przemysłu spożyczego, pogłębiać wiedzę o przemyśle spożywczym oraz podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników. Prowadziło orzecznictwo i doradztwo techniczne oraz kursy i szkolenia zawodowe.

Daty skrajne:

1955-1970

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1970.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

9

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA