Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Będargowie

Sygnatura
65/586/0
Daty skrajne
1954-1972
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne 1961-1966; sygn.1; 1 j.a. 2. Sesje GRN 1954-1971; sygn. 2-19; 18 j.a. 3. Komisje GRN 1961-1971; sygn. 20-24; 5 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1962, 1964-1971; sygn. 25-39; 15 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1964; sygn. 40; 1 j.a. 6. Plany gospodarcze 1964-1967; sygn. 41; 1 j.a. 7. Sprawozdania z działalności gospodarczej 1964-1965, 1969-1971; sygn. 42; 1 j.a. 8. Sprawozdania statystyczne 1963-1969, 1971; sygn. 43-44; 2 j.a. 9. Budżet i jego wykonanie 1955-1957, 1960-1972; sygn. 45-56; 12 j.a. – budżety na lata 1955-1957, 1960-1972, sprawozdania z wykonania budżetów za lata 1962-1964.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Będargowie utworzono w grudniu 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Będargowie podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. Prezydium GRN w Będargowie istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.

Daty skrajne:

1954-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

56

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

56

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA