Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej k/Szczecina

Sygnatura
65/588/0
Daty skrajne
1955-1972
Liczba serii
36
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Sprawy organizacyjne 1965-1970; sygn. 1; 1 j,a, 2. Sesje GRN 1955-1972; sygn. 2-19; 18 j.a. 3. Komisje GRN 1959, 1963-1964, 1966-1972; sygn. 20-25; 6 j.a. 4. Posiedzenia Prezydium GRN 1955-1972; sygn. 26-39; 14 j.a. 5. Zebrania wiejskie 1968-1972; sygn. 40; 1 j.a. 6. Plany gospodarcze 1964-1973; sygn. 41-43; 3 j.a. 7. Sprawozdania statystyczne 1964-1967, 1969-1972; sygn. 44-46; 3 j.a. 8. Kontrole zewnętrzne 1956, 1962-1969, 1972; sygn. 47-50; 4 j.a. 9. Budżet i jego wykonanie 1955-1972; sygn. 51-62; 12 j.a. – budżety na lata 1955-1972, sprawozdania z wykonania budżetu za lata 1966-1971. 10. Spis rolny 1961-1972; sygn. 63-73; 11 j.a. 11. Narodowy Spis Powszechny 1960; sygn. 74; 1 j.a. 12. Akta osobowe 1957-1965; 12 j.a. - kwestionariusze radnych Prezydium GRN, akta osobowe pracowników. 13. Gospodarka gruntami 1958-1972; 6 j.a. - protokoły ustalenia potrzeb prac uwłaszczeniowych dla wsi w gromadzie Dobra, decyzje w sprawach kupna-sprzedaży gruntów na terenie gromady, mapy glebowo-rolnicze gromady.

Dzieje twórcy:

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej utworzono w styczniu 1955 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem zarządzającym i wykonawczym rady było Prezydium GRN. Od 1958 r. w zaczęto wprowadzać biuro gromadzkie z sekretarzem na czele. Oprócz sekretarza w skład biura wchodzili referenci prowadzący poszczególne sprawy. Prezydium GRN w Dobrej podporządkowane było Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Szczecinie. Prezydium GRN w Dobrej istniało do czasu wydania ustawy z 23.XI.1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. W miejsce dotychczasowej gromady utworzono większą jednostkę - gminę Dobra.

Daty skrajne:

1955-1972

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1972.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

92

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

92

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 33 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A