Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie

Sygnatura
65/949/0
Daty skrajne
1949-1986
Liczba serii
4
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1950-1956, 1959, 1961, 1965-1967, 1970; 13 j.a. 2. Zebrania Podstawowej Organizacji Partyjnej/Komitetu Uczelnianego 1949-1956, 1958-1968; 28 j.a. 3. Komisje problemowe 1961-1962; 1 j.a. - protokoły zebrań Zespołu ds Nauki. 4. Informacje i oceny 1950-1960, 1970-1972, 1977, 1986; 9 j.a. - spisy członków i kandydatów partii, sprawozdania, informacje i oceny dotyczące działalności Komitetu Uczelnianego, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum zakładowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniwa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. W wyższych uczelniach tworzone były komitety uczelniane - działały one na zasadzie komitetów zakładowych. W grudniu 1946 r., dzięki staraniom lokalnej społeczności utworzona została w Szczecinie Szkoła Inżynierska, która w 1955 r. połączona została z Wyższą Szkołą Ekonomiczną (do 1950 r. Akademia Handlowa) tworząc Politechnikę Szczecińską. Instancja zakończyła swoją działalność na podstawie uchwały o samorozwiązaniu się PZPR podjętej na XI Zjeździe PZPR w dniach 27-30.01.1990 r.

Daty skrajne:

1949-1986

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1949-1986.

Nazwa dawna:

Komitet Uczelniany PZPR Politechniki Szczecińskiej

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

51

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

51

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.