Urząd Stanu Cywilnego w Godowie

Sygnatura
65/988/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
1389

Zawartość:

1. Księgi urodzeń 1874-1875, 1878-1879, 1887, 1897, 1899, 1905-1912; 2. Księgi małżeństw 1883-1926; 3. Księgi zgonów 1876, 1879-1892, 1902; 4. Rejestr narodzin i zgonów, o których informacje przekazano do sądu z USC Freiheide [Register über Geburts und Sterbefälle welche eine Anzeige an das Gericht erfordern Standesamt Freiheide], z lat 1877-1881, 1884-1886, 1888-1909 - sygn.52.

Dzieje twórcy:

Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Godowie było efektem ostrego konfliktu nowo utworzonego cesarstwa (1871) z Kościołem katolickim.Jednym z jego elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej wprowadzono nowe ustawodawstwo w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. Poszczególne USC działały na terenie jednej lub więcej gmin. Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Godowie istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Daty skrajne:

1874-1926

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1874-1926.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Standesamt Freiheide

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

58

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

58

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół częściowo zmikrofilmowany R 13376-13385 sygn.7-9, 26-29, 32